Σε σχετική έρευνα που κάναμε βγάλαμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.